Τρίτη, 21 Ιανοαρίου 2020
5:11:42μμ

Eκδρομές από Πάτρα

Eκδρομές από Αθήνα

Λογαριασμοί τραπέζης

Πειραιώς:
IBAN:GR24017250400055
04091124463

Λογ: 5504091124463


Alpha Bank:
IBAN:GR08014088608860
02002003603

Λογ: 886002002003603


Δικαιούχος:
ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ